Home |De Philipslijn| Oostmahorn | Gasselte  | Eexterhalte | Station Rolde
 It Dockumer Lokaeltsje  | NTM-diorama | Modelspoorlinks |  Contact

 

 

     
 

Meer informatie:


Spoorwegen in Friesland, een website van Wytze H. Wijbenga over NTM en NFLS.
Spoorwegen_in_Friesland


De nostalgie van nevenlijnen met een groot aandeel NFLS vindt u op de website van Oege Kleijne.
NFLS-site_Oege_Kleijne


Station Dokkum-Aalsum op Stationsweb:
Station Dokkum-Aalsum_op_stationsweb 


 


Kijk ook eens op
Trucs met Trucks
van Fokko Feenstra


 

 
     
     
     
It Dockumer Lokaeltsje

Fokko Feenstra

Klik op de foto's voor het grote formaat (© copyright).

  .  
     
     
 

Dokkum-Aalsum

 
 

 

 
 

Dokkum, eind augustus 1934.

Op een vrijdagmiddag staan we op het station Dokkum-Aalsum van de voormalige Noord-Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij (NFLS) te wachten op het "Dockumer Lokaeltsje" dat ons via Stiens naar Leeuwarden zal brengen. Omdat we vroeg zijn hebben we even de tijd om rustig rond te kijken.
 
 

 

 
 

Dokkum-Aalsum

  Op het emplacement wordt de buurtgoederentrein uitgerangeerd, waarbij een paar kolenwagens op een zijspoor worden geduwd om vervolgens door kolenboer Toornstra te worden gelost. Voor de goederenloods van Van Gend & Loos, die naast het stationsgebouw staat, wordt een koelwagen met zuivelproducten geplaatst.  
     
  Bij de laadheuvel zien we een veewagen die afkomstig is van de vrijdagse veemarkt in Leeuwarden en waarin koeien worden aangevoerd voor de naastliggende slachterij van Feenstra. Langs de losweg staan een paar boerenwagens met suikerbieten die nog met menskracht worden overgeladen om per spoor naar de suikerfabriek in Groningen te worden gebracht.  

Dokkum-Aalsum

 
     
  Dokkum-Aalsum  

Verderop zien we nog een aantal gesloten wagens staan op een laad- en losspoor langs de spoorweghaven, die hier plaatselijk het "spoordok" wordt genoemd. In de haven is men druk bezig om een schip te lossen dat aardappelen, afkomstig uit de Friese noordoosthoek, heeft aangevoerd om ze vervolgens per trein naar onze oosterburen te transporteren.

 
     
 
Omdat in de trein geen toilet aanwezig is, maken we nog even snel gebruik van de op het perron staande retirade. Als we terug komen zien we stationschef Meijer al uit zijn kantoor het perron oplopen ten teken dat de trein uit de richting Anjum in aantocht is. Ook de Posterijen staan al klaar met een paar postzakken die met onze trein zullen meegaan.
  Dokkum-Aalsum  
     
  Dokkum-Aalsum  
Even later zien we de trein aankomen en binnen luttele seconden komt het zaakje piepend en sissend tot stilstand. Op de zijkant van de loc zien we de plaat met het nummer 7108 staan, hetgeen betekent dat deze afkomstig is uit de voormalige NFLS-serie 1-10, die later in NS-tijd is omgenummerd tot 7101-7110. Achter de loc zien we een drietal door Werkspoor gebouwde lokaalrijtuigen hangen, die ook van de NFLS afkomstig zijn.
 
     
 
Het eerste is een tweedeklasrijtuig, dat van binnen met rood pluche is bekleed; het tweede is een derdeklasrijtuig dat voorzien is van houten banken en daarom vaak gebruikt wordt voor het vervoer van schoolgaande jeugd. Het derde is een PBD-rijtuig, hetgeen betekent dat hierin een post-, een tweedeklas- en een bagageafdeling ondergebracht zijn. Dit rijtuig is niet zo vaak te zien op deze lijn, omdat het meestal dienst doet op de andere NFLS-lijn richting Harlingen.
  Dokkum-Aalsum  
 

 

 

 

 
 

We zien dat er maar weinig reizigers in en uit de trein stappen, hetgeen wordt veroorzaakt door het toenemende auto- en busvervoer. Om het vervoer nog enigszins op te peppen zal men het stationsgebouw binnenkort een opknapbeurt geven door het wit te pleisteren en de houten versieringen te verwijderen, hetgeen eigenlijk wel jammer is vanwege het authentieke NFLS-karakter van het station. Tevens zullen de perrons worden voorzien van een tegelbestrating om het gemak van de reiziger te verhogen. We stappen in en na het vertreksignaal rijden we via de overweg en de spoorweghaven langzaam het Noord-Friese platteland op.

 
 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 
 

Meer dan 70 jaar later herinnert op dezelfde plek bijna niets meer aan de spoorse situatie van toen. Op het spoorwegtracé ligt nu een gedeelte van de rondweg om Dokkum, de stationsgebouwen zijn verdwenen, de huizen en fabriek op de achtergrond zijn verstopt achter een hoeveelheid loof en op de plaats van de spoorweghaven ligt nu de ingang van een fietstunnel. Het enig spoorse bouwwerk dat nog aanwezig is, is de voormalige materialenloods van NS die nu dienst doet als veestalling van eerdergenoemde slachterij.

 
     
 

Dokkum-Aalsum

 
     
 
De hierboven geplaatste tekst maakt deel uit van een in Rail Magazine nr. 150 (december 1997) verschenen artikel, waarin de bouw van verschillende onderdelen van deze modelspoorbaan is belicht. Mocht u interesse hebben in de volledige tekst van dat artikel, dan is uw email (zie onder Contact) van harte welkom.
 
     
  Dokkum-Aalsum  
     
 

Foto's en tekening: Fokko Feenstra